Syyskokouksessa 2017 päätetty

Kommodorina jatkaa Ilkka Leppikangas, varakommodorina jatkaa Kari Kenttä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2018 – 2019 Markku Palmgren ja Kari Ponkala sekä Hely Kurttio Hallituksessa jatkavat 2017–2018 Sauli Mustajärvi, Jari Jukkola ja Jukka Kirjakainen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Jaakko Hookana ja Olavi Tulkki.

Majan isännäksi Jaakko Hookana.

Syyskokous päätti korottaa majan vuokrauksesta perittäviä maksuja. Myös siivouksesta perittävää maksua korotettiin siivousmaksujen nousun seurauksesta. Jäseniltä perittävä vuokramaksu pysyi ennallaan sekä jäseniltä perittävä vuosijäsenmaksu ei korotettu. Jäsenmaksu on edelleen 30 € / henkilö.