Syyskokouksessa päätettyä

Kommodorina jatkaa Ilkka Leppikangas, varakommodorina jatkaa Kari Kenttä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2017 – 2018 Hely Kurttio, Sauli Mustajärvi, Jari Jukkola ja Jukka Kirjakainen. Hallituksessa jatkavat 2016–2017 Markku Yliniva, ja Markku Palmgren.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Jaakko Hookana ja Olavi Tulkki.

Majan isännäksi Jaakko Hookana.

Syyskokous evästi tulevaa hallitusta majan vuokrausisännän valinnasta sekä laitureiden sähköistämisestä. Jäsenmaksun pysyvät ennallaan.

Hallitus on suunnitellut ensi kesäksi Villa Leton ja piharakennuksen maalauksen sekä leikkikentän rakentamista. Työt tehtäisiin talkoilla.

Vastaa